Firma bez barier

FIRMA BEZ BARIER - Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego* Województwa Śląskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

osoby powyżej 50 roku życia

kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)

osoby niepełnosprawne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby o niskich kwalifikacjach

Wyłączony jest udział osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie zaplanowano 4 nabory, w każdym zostanie zrekrutowanych 12 osób.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zaplanowano wstępnie na listopad/grudzień 2017 (1 edycja); styczeń/luty 2018 (2 edycja); marzec/kwiecień 2018 (3 edycja); maj/czerwiec 2018 (4 edycja).

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW

Usługi doradczo-szkoleniowe:

szkolenia w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (do 40h)

opieka doradcy indywidualnego (przez cały okres trwania projektu)

doradztwo specjalistyczne

Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 398 zł, którą można przeznaczyć na:

środki trwałe

wartości niematerialne i prawne

reklama

środki obrotowe

prace remontowo-adaptacyjne

środek transportu (przy czym pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów jest WYKLUCZONA)

inne wydatki związane z uruchomieniem firmy (wyposażenie)

Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1850 zł x 6/12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)

wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)

koszty wynajmu pomieszczeń

koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)

koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)

koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń

koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl